Snímače

K měřicímu pracovišti T8000 je k dispozici velké množství relativních a absolutních snímačů, které lze využít pro mnoho různých aplikací na měření drsnosti, vlnitosti a profilu povrchu.

Výběr z dostupných snímačů je uveden níže.

Ke stažení