T8000 Software

Vlastnosti

  • Software pracuje v prostředí Windows 32bit
  • Jednoduchá a přehledná konfigurace měřicích podmínek a parametrů
  • Logicky řazené menu a lehce srozumitelná ovládací tlačítka
  • Přehledné řízení všech měřicích a vyhodnocovacích funkcí
  • Rozsáhlé možnosti vyhodnocování kontur a drsnosti dle mezinárodních norem
  • Vlastní nástrojové lišty
  • Ochrana heslem
  • Jednoduchá kalibrace s průvodcem
  • Snadné programování CNC (volitelně)

 

Modul drsnost

Je vhodný pro snadné provádění komplexních měření drsnosti povrchu. Tento modul umožňuje obsluze změřit všechny běžné parametry drsnosti a vlnitosti. Umožňuje přesné nastavení polohy posuvové jednotky v manuálním či počítačem řízeném režimu a zobrazuje polohu snímání vůči obrobku. Snímací signály jsou zobrazeny graficky i číselně.

Modul kontura

Je uživatelsky příjemný a řízený pomocí ikon, který umožňuje provádění přesného měření profilů a jeho rychlé a efektivní vyhodnocování. Měřené vlastnosti jako vzdálenosti, úhly či poloměry jsou zobrazeny přímo na obrazovce a lze snadno určit jejich odchylku pomocí norem z nákresů. Výsledky měření mohou být odeslány v různých formátech pro zpracování v programu Excel nebo v souborech programů pro statistiku. Za účelem srovnání jsou rovněž k dispozici funkce překrytí profilů ve formátu DXF.

 

 

 

EVOVIS

 

Je nejnovější softwarové řešení T8000 pro Win7. Umožňuje vyhodnocení drsnosti povrchu a profilu pomocí jednoho měřicího pohybu. Software EVOVIS

v kombinaci s oboustranným dotykem vyhodnocuje současně dva nasnímané profily - úloha typu průměr a tvar průvlaku. Naměřené hodnoty jsou vyhodnoceny a na obrazovce přehledně zobrazeny v jednom diagramu.

EVOVIS

 

Ukázka společného měření a vyhodnocení tvaru profilu a drsnosti, sestavení protokolu a nastavení systému.

Ke stažení