AMV ▪ WMS

Možnosti vyhodnocení:

  • Průměrů a délek
  • Geometrie
  • Kruhovitosti
  • Úhlové pozicování
  • Rotačních úhlů
  • Závitů
  • Válcovitosti
  • Rádiusů
  • Házení
  • Přepočty měřicích znaků

 

 

Ke stažení