Shaftscan

 

Vlastnosti

 • Vyhodnocuje všechny parametry tvaru a polohy spolu s délkami, průměry a tvarem vačky
 • Měří hřídele s délkou až do 1500 mm* a průměrem do 300 mm
 • Robustní a flexibilní pro použití v měřicích laboratořích a v dílenském prostředí
 • Vysoká rychlost měření a pohybů os se kombinuje s krátkou dobou vyhodnocování
 • Programovatelné sekvence měření vytváří optimální prostředí pro provoz CNC
 • Součásti odolné proti opotřebení a jednoduchá kalibrace minimalizují provozní náklady
 • Velmi přesný s opakovatelností měření do 0,3 μm
 • Vysoká hustota referenčních bodů (až 3600 za otáčku). Nezbytné pro rozpoznání krátkovlnných rušivých signálů chvění
 • Ložisko vřeteníku s úchylkou házení menší než 0,3 μm
 • Bez vlivu výkyvů okolní teploty, vlhkosti vzduchu a změn tlaku vzduchu
 • Integrovaná spínací skříňka, počítačová tiskárna a další doplňky

 

Standardní měření zahrnuje:

Kruhovitost, tvar válce, házení a celkové házení, souosost, rovnoběžnost, poloměr zdvihu klikových čepů, úhlové rozložení, průměr, rovnoběžnost os čepů a lineárních profilů.

Ke stažení