Kontakt

Drsnost povrchu dle DIN EN ISO

Pohybem snímače se získá dvoudimenzionální profil jako obraz povrchu součásti. Filtrací podle DIN EN ISO 11562 se z nefiltrovaného primárního profilu (P-profil) získá profil drsnosti (R-profil) a profil vlnitosti (W-profil). Na těchto třech profilech jsou veličiny definovány a podle profilu analogicky označeny P, R nebo W.

Pt – Hloubka profilu DIN EN ISO 4287

  • nejmenší vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými mezními přímkami z nefiltrovaného profilu povrchu uvnitř měřené délky ln
  • Pt je silně závislý na délce měřené délky ln
  • Pt slouží k vyhodnocování jednotlivých chyb povrchu

Wt – Hloubka vln DIN EN ISO 4287 

  • vzdálenost mezi nejvyšším a nejhlubším bodem vyrovnaného profilu vlnitosti (drsnost odfiltrována) uvnitř měřené délky ln
  • značka Wt se používá ke kontrole výrobního postupu, u kterého vlnitost představuje funkční kritérium

Rt – Největší hloubka drsnosti DIN EN ISO 4287

  • svislá vzdálenost od nejvyšší špičky k nejhlubší rýze filtrovaného profilu drsnosti uvnitř měřené délky ln

Vztažnou čárou pro definici parametrů je uvnitř základní délky lp, lr, lw střední čára. Pokud není stanoveno jinak je dovoleno měření pro zjištění parametrů drsnosti a vlnitosti přes ln = 5 lr resp. ln = 5 lw (lp).

DIN EN ISO 4287

Část profilu, která sestává z jednoho profilového hrotu a jedné profilové rýhy.

Charakteristické jsou výška Zp hrotu profilu (peak), hloubka Zv profilové rýhy (valley), šířka Xs (spacing). Výškový rozdíl Zt je suma výšky hrotu profilu a hloubky profilové rýhy daného profilového elementu. dZ(x)/dX je místní stoupání profilu v daném řezu. Délka materiálu MI(c)i je podíl meteriálu, který vznikne odříznutím hrotu v určité hladině řezu c.

Profil drsnosti se skládá z elementů oddělených podle vlnové délky profilovým filtrem lc (cut-off). Mezní vlnová délka charakterizuje způsob filtrace k oddělení vlnitosti a drsnosti. Celková délka lt je délka pohybu snímače během kterého se snímají úchylky tvaru povrchu. Ta je delší než měřená délka ln (vyhodnocovaná délka) z které se pomocí filtru získá profil drsnosti. S výjimkou parametrů Rt a Rmr(c) jsou všechny parametry drsnosti definovány na základní délce lr. Zjišťovány však budou pravidelně jako střední hodnota 5 základních délek lr. Základní délka lr odpovídá mezní vlnové délce lc.

DIN EN ISO 13565

Rk – Základní hloubka – hloubka profilu jádra drsnosti (zóna s největším nárůstem podílu materiálu nad určitou hloubku)

Rpk – Redukovaná výška špiček – střední výška špiček profilu, vyčnívající z profilu drsnosti jádra 

Rvk – Redukovaná hloubka rýh – střední hloubka rýh profilu, zasahujících z profilu jádra drsnosti do materiálu 

Mr1 – Podíl materiálu nad profilem jádra – je určován linií řezu, která vymezuje profil jádra drsnosti ke straně bez materiálu 

Mr2 – Podíl materiálu pod profilem drsnosti – je určován linií řezu, která vymezuje profil jádra drsnosti ke straně materiálu